Mel velen houden ze het water open. Tussen de vele eenden ook enkele andere vogels zoals dodaars en zelfs nijlganzen.
2 kuifeenden en 2 dodaars. Nu valt het extra op hoe klein dodaars zijn.
Deze nijlgans zit vredig tussen de meerkoeten, maar hij kan erg vijandig zijn.
Onder: Grote zilverreiger weet dat schapen mak zijn en staat er dan ook tussenin.
Hij kan niet even naar de viswinkel dus blijft hij doorjagen ook al is alles bevroren.
Grote zilverreiger heeft prooi gevangen en laat dit hapje goed smaken.
Onder: Geheel onverwachts komt er een roerdomp overvliegen.
Het ijsvogeltje is nog niet van honger omgekomen.
De zilverreiger en de blauwe reiger zijn familie maar dat is geen reden om vredig naast elkaar te leven.
Vis gevangen.
Meteen is daar weer die blauwe plaageest die de vis af wil pakken.
Onder: De blauwe reiger heeft versterking en samen jagen ze de grote zilverreiger weg.
Een gat in het ijs. Maar eens proberen. Vissen komen vaak bij een gat om lucht te happen.
Links: De zilverreiger heeft een vis gevangen op het moment dat de blauwe reiger wegloopt.
Boven: De vis wordt lekker naar binnen gewerkt.
2 rosse grutto's aan het dineren.
Fuut aan het broeden. Hij gunt de fotograaf een blik op zijn nest.
Nog geen 20 jaar geleden was de grote zilverreiger in noord Nederland een zeldzaamheid. Nu zie je ze dagelijks en soms in grote aantallen.
Gezelschap van een blauwe reiger betekent meestal ruzie.
Een rietzanger. Waarschijnlijk is het de waterrietzanger.
Strandplevier. Hier aan de waddenzeekust.
Oder: Een spreeuw doet soms andere dingen dan auto's eronder kakken.
Een juventiel (jong) van een citroenkwikstaart. Deze vogel is zeldzaam in Nederland.
Onder: 3 foto's van een meeuw die een kreeft of iets dergelijke heeft gevangen. Hij laat zich dat hapje prima smaken.
Strandplevier aan het drinken. Of zou er toch een hapje in dat plasje zitten?
Kroonkraanvogel. Deze kraanvogel zal ergens ontsnapt zijn want hij leeft in centraal Afrika waar hij op insecten jaagt.