Een bijzonder mooi vogeltje is dit ijsvogeltje.
Gaan we lekker van klein naar groot. De ooievaar is in opkomst
De blauwe reiger staat niet naast een fluwelen laken maar naast een bult sneeuw en hij heeft honger.
Honger, dat heeft de aalscholver ook, maar het water is ijs geworden.
De blauwe reiger is letterlijk gek geworden van de honger en probeert een meeuw te verschalken.
Gadegeslagen door een stomverbaasde soortgenoot geeft de reiger zijn poging op. De meeuw vliegt weg of zou er niks gebeurd zijn.
Foto onder: Ze hebben allemaal honger.
Goed kijken. In deze onderwal zit een roerdomp
Een waterral is een ontzettend schuwe vogel, maar hij komt nu voorzichtig in de sneeuw tevoorschijn.
Niet duidelijk waarom hij door een gang onder de sneeuw gaat.
Het ijsvogeltje doet zijn naam geen eer aan. Hoewel hij niet wegtrekt in de winter zal hij bij gebrek aan voedsel vaak sterven als er ijs is.
Deze blauwe reiger is verre van blij nu alles dichtgevroren is.
Duizenden ganzen houden elkaar gezelschap.
De waterral komt voorzichtig te voorschijn. Rechts: De roerdomp neemt in de winter ook meer risico.