Deze 2 futen vertonen balsgedrag en zullen spoedig een nest bouwen.
Kleine viseter, de dodaars. Dit vogeltje is erg schuw en duikt onder bij de minste onraad.
Het zijn watervogels maar lepelaars kunnen ook uitstekend vliegen.
Ook op het weiland zijn lepelaars regelmatig te zien.
Ze zijn beslist geen vrienden de grote witte en de blauwe reiger maar soms hebben ze geen energie ruzie te maken.
Wulpen op het wad vlak aan de afsluitdijk.
Knobbelzwanen op een bevroren vaart
Ideaal slootje voor deze 2 knobbelzwanen.
3 Grote zilverreigers in de lucht.
Tellen is bijna onmogelijk maar deze bergeend heeft ca 40 kuikens te voeden.
Deze aalscholver is op het land even aan het uitrusten.
De één is doodgevroren, de meeuw heeft een feestmaal.
Waarschijnlijk een plevier die zit te smullen van een overledene.
Deze ooievaars hebben een nog niet in gebruik zijnde telecommast als huis gevorderd. Later zou het nest er afwaaien.
HOME
2