Tijdens de bouw van de haak om Leeuwarden zijn er over de weg maar ook over het water tal van onduidelijkheden. Om ongevallen op het water zoveel mogelijk te voorkomen worden de projecten middels waterstewards beveiligd. Een aantal foto's van één van de medewerksters die naar eigen zeggen het mooiste denkbare vakantiebaantje heeft.
Handig weet ze met haar rubberboot door de plezierjachten te manouvreren en zo de schepen te begeleiden.
Duidelijk tekst en uitleg gevend aan de voorbijvarende toeristen.
Even wordt ze vervangen door een eveneens charmante collega.
Heel stoer is ze aan het blind varen, maar er zijn geen boten in de omgeving.
Ook een watersteward is maar een mens, dus even tijd voor een rokertje.
Toeristen volgen netjes haar aanwijzingen op en moeten soms geruime tijd wachten alvorens door de brug te mogen.
Op de achtergrond geeft ze aanwijzingen.
Mooi relaxed zittend op de rand van haar rubberboot is het wachten tot ze eraf glijd maar zelfs voor de fotograaf wilde ze dat niet doen.
Om hhet een beetje zeeroverachtig te maken heeft ze haar broek gerafeld, of zou ze echt kleding uit de vuilnis halen?
een paar plaatjes vanuit haar bootje maken bleek ook mogelijk.
Wakend over het van Harinxmakanaal vanuit haar boot met het zicht op de brug waar duk gewerkt wordt ten behoeven van de haak om Leeuwarden.
Een paar foto's van pleziervaart welke ze mag begeleiden.