De blauwborst komt om zijn jongen groot te brengen en overwintert in het noorden.
Dit jonge vogeltje was fotomodel tegen wil en dank.
De grutto. Een mooie vogel die graag op vochtige grond leeft.
In het voorjaar word er massaal gezocht om het eerste ei van deze vogel en dit is dan ook de kiviet.
De kievit houdt de fotograaf goed in de gaten maar blijft op het nest.
Prachtig mooi klein vogeltje deze roodborst.
De vlaamse gaai denkt dat niemand hem ziet.
Parende grutto's
Gestolen wordt er overal en dus doen de meeuwen ook mee met het stelen van eieren.
2 Vrouwtjes kempaan
Een mooie vogel is de vlaamse gaai.
Rietzanger.
Gele kwikstaart
Grutto met jeuk.
De rietzanger is nog niet uitgezongen
Nogmaals een gele kwikstaart
Appelvink
Fazant
Onbekend vogeltje
Goudvinken