Deze kievit lijkt een duikvlucht te maken.
Een rietgorst die vliegend is vastgelegd. Iets wat je zeker niet dagelijks doet.
De veel voorkomende fuut is een duiker die van vis leeft.
De Nederlandse naam is skolekster, maar deze vogel is er totaal geen familie van. De Friese benaming Stranljip is een stuk beter gekozen.
Mooie getekende buizerd. Op de foto onder heeft hij genoeg van de aandacht en gaat er vandoor.
Veel voorkomende rietvogel is de waterhoen.
Langsvliegende bergeend.
Een stuk of 10 blauwe reigers dicht op elkaar. Kennelijk een voedelrijk plekje.
De krooneend is een niet dagelijks voorkomende verschijning in Nederland.
Eidereend op het eind van de pier in de waddenzee.
2 Skoleksters die een iets verhoogt plekje gevonden hebben.
Sneeuwganzen, je ziet ze niet regelmatig in ons land.
Een roofvogel (vermoedelijk een buizerd) zit achter de struikjes verscholen.
Zwarte zwaan. Deze zal vermoedelijk ontsnapt zijn, daar hij van nature in Australie voorkomt.
Een zwarte kraai. Deze vogels zijn verre van populair
Dit is overduidelijk een aalscholver maar het is een niet veel voorkomende ondersoort.
Wie het weet mag het zeggen.
Vlaamse gaai op de rug gefotografeerd.
Een aantal kluten bij elkaar. De kluut is te herkennen aan de naar boven gebogen snavel.
Deze ooievaar heeft een kevertje of iets dergelijks uit het gras gepikt.
Deze mooi getekende vogel is geen eend maar een wintertaling.
Het lijkt een gezellig terras met al deze meeuwen.
Winter, sneeuw en koud. Deze torenvalk geniet duidelijk niet van het winterweer.
De buizerd heet iets te eten en kan weer even vooruit.
De roerdomp is zo druk bezig met eten zoeken dat hij niet beseft op korte afstand bespied te worden.Hij slaagt er echter wel in en vist ergens een kikker uit de winterslaap vandaan.
Middelste zaagbek. Deze vogel komt in de wintermaanden aan de noordelijke kust veel voor.
Krooneend. Behoorlijk zeldzaam in ons land.
Deze sijs heeft de winter overleefd en probeert nu weer op krachten te komen.