Is een paarse strandloper een steltloper of een watervogel. In elke geval is de kust van de waddenzee geliefd.
Slobeenden. De slobeend is een wintergast in ons kikkerlandje.
Een bekende vogel in Nederland, de witte kwikstaart
Ze waren uit ons land verdwenen, de ooievaars. Dankzij fokprogramma's zijn ze er weer volop. In tegenstelling tot wat beweerd bestaat het menu van de ooievaar niet uitsluitend uit (vijver)vis en kikkers maar eet hij alles wat voor de snavel komt. Insecten zijn erg populair.
Als je niet goed kijkt denk je dat het een eend is, maar het is een wintertaling.
De kluut. Deze steltloper is herkenbaar aan de kromme snavel.
Een aantal meeuwen bij een plasje water. in het midden komt een kokmeeuw aanvliegen.
Het zorgenkindje van de in Nederland broedende steltlopers, de grutto.
Temidden van de grutto's een paar kemphanen. De kemphaan verstopt zich graag tussen grutto's. Beide soorten hebben het erg moeilijk.
De kluut is aan het vissen. Met zijn kromme snavel schept hij diertjes van de bodem.
De fuut is een erg mooie duikvogel. Al zwemmende onder het wateroppervlak pakt hij vis.
De futen schamen zich niet om in het openbaar te paren.
De kievit neemt in alle rust een bad.
Onder: Broedende kievit of in de Fryske tael ljip.
Er lijkt oogcontact te zijn tussen fotograaf en kievit, maar de vogel broed lekker door.
Wie herkent dit kleine vogeltje niet? Het is de roodborst. Vooral in koude perioden komt het erg dicht in de buurt van de bewoonde wereld.
De pijstaarteend is een redelijk zeldzame verschijning in Nederland, maar af en toe heb je als fotograaf geluk.
Een steenloper aan het eten. Dit is een vogel die niet regelmatig gezien wordt. Tijdens de vogeltrek heeft men de meeste kans.
Onder: Fuut op jacht.
Waterhoen. De vogelijk lijkt angstig naar de fotograaf te kijken.
De knobbelzwaan is bekender als zwaan. Mooie grote vogel die op deze foto aan het opstijgen is.
Tijdens de vogeltrek kan men af en toe de klapekster waarnemen.
De tuereluur is een kleine steltloper, herkenbaar aan de bijna fluoriserende rode poten.
Stel verliefde knobbelzwanen.
Met de vleugels wapperen om voor een beetje afkoeling te zorgen. Het levert meteen een mooie foto op.
Landende zwaan. Het verschil tussen opstijgen is te zien aan het 'remspoor' schter de zwaan. Als hij weg wil vliegen blijven er kleine stapjes op de foto zichtbaar zoals op de foto links te zien is.
Grauwe ganzen paren probleemloos in het water.
Papa grauwe gans heeft zijn werk goed gedaan. Hier het resultaat.
Ook de kemphaan wil paren.
Deze meeuw heeft een ei gejat en in het water laten vallen. In een ommezien had hij het weer gevonden.
Waarschijnlijk gaat het om een rietzanger maar het is niet duidelijk welke. De opvallende opstekende wenbrauwen zijn niet te vinden.
Waarschijnlijk een rosse grutto.