Je hoort ze vaker dan je ze ziet. De specht. In dit geval de grote bonte specht.
En ooievaarspaartje in een nog niet in gebruik zijnde telecommast.
Niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk een jonge tuinfluiter (juventiel)
Verscholen in het donkere riet, de waterral. Een uiterst schuwe vogel die al weg is bij elk onbekend geluid. Dit exemplaar is een juventiel.
Net weg vliegende zilverreiger. Op de foto rechts laag boven het water vliegend enkele seconden na de start.
Lepelaars. Je ziet de lepelaar steeds vaker en soms wel groepen van 30 exenplaren. Mooi shot van een vliegend groepje.
De grote bonte specht is bezig insecten uit de boom te timmeren.
Een zeldzame verschijning in Nederland is de casarca. Mogelijk een ontsnapt exemplaar. Deze eend leeft normaal in bergachtige streken.
Je ziet de grote zilverreiger niet vaak in een boomtop.
Het ijsvogeltje blijft natuurlijk een schitterend dier en je maakt nooit genoeg foto's van deze zeldzame verschijning.
Een koolmees eet meer dan uitsluitend de pinda's die u in de tuin opgehangen heeft.
Velen komen niet verder dan het opnoemen van koolmees en pimpelmees, maar op deze foto's is een rouwmees in de winter zijn kostje bij elkaar aan het scharrelen.
Onder: De ijsvogel heeft het moeilijk als het water bevroren is.
De grote bonte specht is ook nog bezig met zijn maaltijd.
Deze 2 zwarte zwanen leven in Australie en zijn vast ergens ontsnapt. Of ze de Nederlandse winter leuk vinden is een open vraag.