Zéér vroeg in het jaar al een schaatstocht bij Eernewoude
In Leeuwarden maakt men soms op het oldehoofsterkerkhof een tijdelijke ijsbaan.